241 726 334 info@aklar.cz

Nástavbové studium – Podnikání

Nástavbové studium – Podnikání

64-41-L/51 – 2letý nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou.

Obor je určen pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem, kteří mají speciální potřeby.

Náplň studia je zaměřena především na administrativně ekonomickou oblast, důraz je kladen na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu na konkrétní situace v podniku. Absolventi jsou připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku nebo samostatně podnikat.

Rozbalovač akordeonu