241 726 334 info@aklar.cz

Výuka aktuálně od 7.12.

Výuka probíhá prezenčně podle platného rozvrhu ve třídách: II.F, III.Cd, III.D, III.A, III.B, III.C, III.M, IV. Mm, II. Mn, II.N

Ostatní třídy mají prezenčně celou výuku, která se střídá po týdnech dle rozpisu. V týdnu, kdy třída nemá prezenčně celou výuku, má prezenčně jen praktickou výuku dle rozpisu z 25.11.2020, výuka v ostatních předmětech probíhá distančně.

Prezenční výuku podle platného rozvrhu mají v týdnech: 7.12. – 11.12., 21.12., 4.1. – 8.1., 18.1. – 22.1. třídy:

I.B, I.Cd, II.Cd, I.D, II.D, I.F, I.M, II.M 

(V týdnu, kdy třída nemá prezenční výuku ve všech předmětech podle rozvrhu, má prezenčně praktickou výuku dle rozpisu z 25.11., výuka v ostatních předmětech probíhá distančně)

Prezenční výuku podle platného rozvrhu mají v týdnech: 14.12. – 18.12., 11.1. – 15.1., 25.1. – 28.1. třídy:

I.A, I.C, II.A, II.C,II.B, I.Mm, I.E, III.E, II.Mm, III.Mm, I.N

(V týdnu, kdy třída nemá prezenční výuku ve všech předmětech podle rozvrhu, má prezenčně praktickou výuku dle rozpisu od 25.11. výuka v ostatních předmětech probíhá distančně)

Rozvrh praktické výuky ve škole od 25.11.20