241 726 334 info@aklar.cz

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ALOYSE KLARA NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis se uskuteční 4. 5. 2022 od 9:00 do 14:30 hodin v kanceláři mateřské školy.

K zápisu budete potřebovat:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Vyplněné tiskopisy (přihláška k zápisu do MŠ, evidenční list dítěte)
  • Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (vydává obecní nebo městský úřad)
  • Doporučující posouzení od ŠPZ (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)
  • Lékařské zprávy o potvrzené diagnóze
  • Cizí státní příslušníci povolení k pobytu

Tiskopisy k zápisu si můžete vyzvednout v kanceláři mateřské školy od 25. 4. do 29. 4. 2022 v čase 8:00 – 14:00 hodin nebo vytisknout z webových stránek školy.

Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly bude zveřejněn nejpozději 2. 6. 2022 v MŠ a na webu školy.

Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslaná na uvedenou adresu.

Rozhodnutí se osobně vyzvedávají v MŠ 3. 6. 2022 v době od 7:00 do 16:30 v MŠ.

V případě zahájení docházky v jiné MŠ nás prosím informujte písemně prostřednictvím e-mailu veronika.korotvickova@aklar.cz

V letošním roce máme 19 dětí, které by měly zahájit školní docházku. Zatím nejsou známy přesné počty dětí s odkladem školní docházky, předpokládá se 14 volných míst.

Den otevřených dveří se bude konat 27. 4. od 9:00 do 10:00 hodin.