241 726 334 info@aklar.cz

Kurzy

Kurzy

Vzhledem k epidemiologické situaci aktuálně neotvíráme žádný kurz.

Kurzy zpravidla začínají v polovině října a končí v dubnu, výuka probíhá 1 x týdně v odpoledních hodinách 4 – 5 vyučovacích hodin, většinou v čase mezi 15 – 20 hod.

Kurz otevíráme, pokud se přihlásí minimálně 7 zájemců

Pokud máte zájem se některého kurzu zúčastnit, pošlete nám emailem vyplněnou přihlášku na arnostova@aklar.cz . Sdělíme Vám další informace a termín pro zaplacení a podepsání závazné přihlášky.