241 726 334 info@aklar.cz

Dokumenty školy

Rozbalovač akordeonu
Harmonogram 1. pololetí od 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020
2.9. Zahájené školního roku 2019/2020
8.-13.9 Adaptační kurz 1. ročníků
28.10. Státní svátek
29.-30.10. Podzimní prázdniny
31.10.-1.11. Ředitelské volno
12.11. Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod.
20.11. Pedagogická rada
28.-30.11. Schola Pragensis
29.11. Uzávěrka přihlášek ke studiu- Textilní výtvarnictví
9.12. Adventní odpoledne
23.12.-3.1 Vánoční prázdniny
9.1. Talentové zkoušky
11.1. Den otevřených dveří
14.1. Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod.
12.-17.1. Lyžařský výcvikový kurz
21.1. Den otevřených dveří
22.1. Pedagogická rada
30.1. Pololetní vysvědčení
31.1. Pololetní prázdniny

 

Rozbalovač akordeonu
Harmonogram 2. pololetí od 3. 2. 2020 do 30. 6. 2020
7.2. Maturitní a absolventský ples
17.2.- 23.2. Jarní prázdniny
1.3. Uzávěrka přihlášek
7.4. Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod.
8.4. Písemná maturitní zkouška z Aj, Nj
9.-10.4. Velikonoční prázdniny, Velikonoční pondělí 13.4.
14.4. První termín jednotné přijímací zkoušky na obory s maturitou
15.4. Druhý termín jednotné přijímací zkoušky na obory s maturitou
22.4. Pedagogická rada
29.4. Vysvědčení končících maturitních tříd
30.4. Písemná maturitní zkouška
29.5 Závěrečné vysvědčení končících 3.ročníků a II.F
1.6.-11.6. Závěrečné zkoušky
22.6. Pedagogická rada
26.6. Rozdání vysvědčení
29.-30.6. Ředitelské volno
1.7.-31.8. Hlavní prázdniny

 

Rozbalovač akordeonu
Individuální konzultace s vyučujícími

Čas: 17 – 18 hod
5. 9. 2019 třídní schůzky pro rodiče žáků 1.ročníků, mimo nástavbového studia
12. 11. 2019
14. 1. 2020