241 726 334 info@aklar.cz

Dokumenty školy

Rozbalovač akordeonu
Harmonogram 1. pololetí od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023

 

1.9. zahájení školního roku
11.-16.9. adaptační kurz
28.9. státní svátek
29. a 30. 9. ředitelské volno
26. a 27. 10. podzimní prázdniny
28.10. státní svátek
8.11. konzultační hodiny
16.11. pedagogická rada
17.11 státní svátek
18.11. ředitelské volno
24.-26.11. Schola Pragensis
30.11. uzávěrka přihlášek ke studiu obor Textilní výtvarnictví
6.12. Adventní odpoledne
23.12.-2.1. vánoční prázdniny
7.1. den otevřených dveří
12.1. talentové zkoušky
17.1. konzultační hodiny
18.1. pedagogická rada
24.1. den otevřených dveří
31.1. pololetní vysvědčení
3.2. pololetní prázdniny
Rozbalovač akordeonu
Harmonogram 2. pololetí od 1. 2. 2023 do 30. 6. 2023

 

3.2. pololetní prázdniny
1.3. uzávěrka podání přihlášek ke studiu
12.2.-18.2. lyžařský kurz
13.3.-17.3. jarní prázdniny
6.4. velikonoční prázdniny
11.4. konzultace pro rodiče
13.4. jednotná přijímací zkouška – 1.termín
14.4. jednotná přijímací zkouška – 2.termín
19.4. pedagogická rada
28.4. závěrečné vysvědčení v maturujících třídách, maturitní zkouška praktická písemnou formou – II.N
2.5. maturitní zkouška – společná část – DT-M, DT-AJ, ředitelské volno
3.5. maturitní zkouška – společná část – DT-ČJ, vázaná zkouška PP-ČJ, ředitelské volno
4.5. maturitní zkouška – vázaná zkouška – PP – Aj
16.5. – 24.5. maturitní zkouška – praktické a ústní zkoušky
24.5. pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů
31.5. závěrečné vysvědčení končících ročníků učebních oborů
1.6. písemná část závěrečných zkoušek
2.6. – 6.6. praktická část závěrečných zkoušek
9.6. – 13.6. ústní část závěrečných zkoušek
11.6. – 16.6. turistický kurz
20.6. konzultace pro rodiče
26.6. pedagogická rada
30.6. vysvědčení
1.7.-3.9. hlavní prázdniny