241 726 334 info@aklar.cz

Dokumenty školy

Rozbalovač akordeonu
Harmonogram 1. pololetí od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024

 

4.9. zahájení školního roku
10.-15.9. adaptační kurz
28.9. státní svátek
29.9. ředitelské volno
25.10. ředitelské volno
26. a 27. 10. podzimní prázdniny
17.11 státní svátek
21.11. konzultace
22.11. pedagogická rada
30.11. uzávěrka přihlášek ke studiu obor Textilní výtvarnictví
6.12. Adventní odpoledne
23.12.-2.1. vánoční prázdniny
9.1. talentové zkoušky
13.1. den otevřených dveří
14.-19.1. lyžařský výcvikový kurz
16.1. konzultační hodiny
23.1. den otevřených dveří
24.1. pedagogická rada
31.1. pololetní vysvědčení
2.2. pololetní prázdniny

 

Rozbalovač akordeonu
Harmonogram 2. pololetí od 1. 2. 2024 do 30. 6. 2024

 

2.2. pololetní prázdniny
5.2.-9.2. jarní prázdniny
1.2.- 20.2. uzávěrka podání přihlášek ke studiu pro obory středního vzdělání s výučním listem a pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a pro pro obor středního vzdělání nástavbového studia s maturitní zkouškou
28.3. velikonoční prázdniny
9.4. konzultace pro rodiče
12.4. (1. termín) jednotná přijímací zkouška do čtyřletého maturitního oboru Masér sportovní a rekondiční a do nástavbového studia Podnikání, Masér sportovní a rekondiční, školní přijímací zkouška do tříletého učebního oboru Keramická výroba, Zpracovatel přírodních pletiv, Textilní a oděvní výroba
15.4. (2. termín) jednotná přijímací zkouška do čtyřletého maturitního oboru Masér sportovní a rekondiční a do nástavbového studia Podnikání, Masér sportovní a rekondiční, školní přijímací zkouška do tříletého učebního oboru Keramická výroba, Zpracovatel přírodních pletiv, Textilní a oděvní výroba
17.4. pedagogická rada
30.4. závěrečné vysvědčení v maturujících třídách, maturitní zkouška praktická písemnou formou – II.N
1.5. státní svátek
2.5.- 3.5. maturitní zkouška – společná část MZ, písemná část MZ-Čj, Aj, Nj, ředitelské volno
6.5.-10.5. maturitní zkouška – písemná část – Čj, Aj, Nj,
 od 16.5. maturitní zkouška – profilová část
20.5.-24.5. maturitní zkouška – profilová část ústní
29.5. pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů
31.5. závěrečné vysvědčení končících ročníků učebních oborů
3.6. písemná část závěrečných zkoušek
4.6. – 6.6. praktická část závěrečných zkoušek
11.6. – 13.6. ústní část závěrečných zkoušek
9.6. – 14.6. turistický kurz
24.6. pedagogická rada
28.6. vysvědčení
1.7.-31.8. hlavní prázdniny