241 726 334 info@aklar.cz

Dokumenty školy

Rozbalovač akordeonu
Harmonogram 2. pololetí od 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022

 

4.2. pololetní prázdniny
1.3. uzávěrka přihlášek ke studiu
7.3.-11.3. jarní prázdniny
12.4

1. termín- jednotná přijímací zkouška na maturitní a nástavbové obory

školní přijímací zkouška na obory: Keramická výroba, Textilní a oděvní tvorba,  Zpracovatel přírodních pletiv

13.4. 2. termín- jednotná přijímací zkouška na maturitní a nástavbové obory
14.4. velikonoční prázdniny
20.4. pedagogická rada
29.4. závěrečné vysvědčení pro maturující třídy, praktická maturitní zkouška II.N
2.5. maturitní zkouška-didaktický test M, Aj, písemná zkouška Aj, ředitelské volno
3.5. maturitní zkouška-didaktický test Čj, písemná zkouška Čj, ředitelské volno
16.-23.5 praktická a ústní maturitní zkouška
25.5. pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů
31.5. konzultace pro zákonné zástupce od 17 do 18 hod. Závěrečné vysvědčení končících ročníků učebních oborů
1.6. písemné závěrečné zkoušky
2.-6.6. praktické závěrečné zkoušky
9.-13.6. ústní závěrečné zkoušky
12.-17.6. turistický kurz
22.6. pedagogická rada
30.6. vysvědčení
1.7.-31.8. hlavní prázdniny