241 726 334 info@aklar.cz

Dokumenty školy

Rozbalovač akordeonu
Harmonogram 2. pololetí od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021
22.2. – 26.2. jarní prázdniny
1.3. uzávěrka podání přihlášek ke studiu
1.4. velikonoční prázdniny
13.4. jednotná přijímací zkouška – 1. termín
14.4. jednotná přijímací zkouška – 2. termín
21.4. pedagogická rada
30.4. závěrečné vysvědčení v maturitních třídách, maturitní zkouška praktická písemnou formou – II.N
3. – 7.5. maturitní zkouška – společná část – didaktické testy
17. – 24.5. praktické a ústní maturitní zkoušky
26.5. pedagogická rada pro končící ročníky učebních oborů
1.6. písemná část závěrečných zkoušek
2. – 4.6. praktická část závěrečných zkoušek
9. – 11.6. ústní část závěrečných zkoušek
23.6. pedagogická rada
30.6. vysvědčení
1.7. – 31.8. hlavní prázdniny