241 726 334 info@aklar.cz

Tyflopedie

Zrak je pro člověka jedním z nejdůležitějších smyslů. Jeho prostřednictvím získáváme z okolního světa 80 – 90% informací. Zraková vada ovlivňuje celou osobnost člověka – jeho vnímání, poznávání světa, orientaci v prostoru, samostatný pohyb, prožívání i jednání, schopnost učit se a pracovat, žít společenským životem. Děti se zrakovým postižením nejsou nijak odlišné od zdravých dětí. Mají stejné potřeby jako ostatní děti. Jen naplňování těchto potřeb je ovlivněno jejich zrakovou vadou a je třeba k nim zaujmout individuální přístup, který jejich handicap vyžaduje.