241 726 334 info@aklar.cz

Informace pro 1. ročníky

Zahájení výuky bude 1.9. 2020 v  zahradě před budovou školy

–          pro 1.ročníky v 9.00 hod

–          pro 2., 3. a 4.ročníky v 10.00 hod

Informace k zahájení studia 1.ročníků budou žákům rozeslány poštou.