241 726 334 info@aklar.cz

Logopedie

I když má každé dítě právo vyvíjet se svým tempem, přesto vládne ve společnosti trend, že vývoj řeči by měl být ukončen s nástupem dítěte do 1. třídy, někdy se přidává ještě rok navíc. V určitých obdobích předškolního věku dítěte by mělo dítě umět určité hlásky, proto je v kompetenci pediatrů na nutnost navštěvovat logopeda upozornit.